Çevre & İSG Yönetim Sistemi Politikamız

• Yürürlükteki yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek çevre & İSG yönetim sistemimizde sürdürülebilir başarı elde etmek.

• İlgili taraflarımızın ihtiyaç & beklentilerini dikkate alarak tüm çalışanlarımızın proseslerimize, gelişimimize destek sağladığı ve etkili Çevre & İSG bilinci oluşturmayı sağlamak.

• Risklerimizi tespit ederek, iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak.

• Şirketimizin stratejik planına ve kapsamdaki hususlara uyum sağlamak.

• Enerji & doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve atıkların azaltılmasını ve tekrar kullanılmasını sağlamak.

• Üst yönetimin liderliğinde iş sağlığı & güvenliği bilincinin artırılması ve çevremizi korumak adına tüm çalışanlarımızın desteğiyle Çevre & İSG performansının sürekli geliştirilmesini sağlamak.